Manna-Vitneja U kritērijs

Manna-Vitneja U kritērijs ir analogs t_kritērijam neparametriskajā statistikā.

Tas tiek uzskatīts par drošāko neparametrisko kritēriju. U aprēķinos tiek izmantoti pazīmes vērtību rangi, un ar tā palīdzību iespējams noteikt, vai divām neatkarīgi veidotām izlasēm ir vienādi sadalījumi.