Mandeļveida kodols jeb amigdala ir divas kodolu grupas, kas ir novietotas mediāli (tuvāk viduslīnijai) deniņu daivās un tā ir sastopama mugurkaulniekiem, tostarp cilvēkiem. Tiek uzskatīts, ka amigdala piedalās atmiņas procesos, lēmumu pieņemšanā, emociju veidošanā, kā arī tā tiek pieskaitīta pie limbiskās sistēmas. Mandeļveida kodoli ir saistīti arī ar hipotalāmu, dorsomediālo talāmu, talāma retikulāro kodolu, sejas un trīszaru nervu.

Mandeļveida kodolu (iekrāsoti sarkani) novietojums galvas smadzenēs