Mašīnas telegrāfs

Mašīnas telegrāfs ir sakaru ierīce starp stūres māju un mašīntelpu. Ar to mehāniķim mašīntelpā tiek dotas mašīnas komandas. Ar mašīnas komandām kuģa vadītājs panāk vajadzīgo apgriezienu skaitu un kuģa kustību uz priekšu vai atpakaļ. Ja kaut kādu iemeslu dēļ mehāniķis pats ir izmainījis apgriezienus vai kuģa kustības virzienu, viņš var lietot mašīnas telegrāfu, lai par to ziņotu uz stūres māju. No 19. gs. līdz 20. gs. piecdesmitajiem gadiem šī iekārta sastāvēja no apaļas skalas ar diametru apmēram 9 collas. Skalas centrā ir piestiprināts vadības kloķis ar vienu vai vairākiem rokturiem. Bez tam uz skalas ir indikatora rādītājs. Moderni mašīnas telegrāfi izmanto elektroniskus gaismas un skaņas signālus. Dažreiz mašīnas telegrāfus neuzstāda vispār. Ja ir vairāki galvenie dzinēji, katram dzinējam ir savs mašīnas telegrāfs.

Mašīnas telegrāfs

Ja kuģa vadītājs tradicionālajam mašīnas telegrāfam pārbīda rokturi, telegrāfs mašīntelpā sāks zvanīt. Uz mašīntelpas telegrāfa skalas indikatora rādītājs pārvietosies uz to pozīciju, kādā būs stūres mājas telegrāfa rokturis. Kad mehāniķis dzird zvanu, viņš pārvieto savu rokturi uz to pašu pozīciju, kur atrodas indikatora rādītājs. Mašīntelpas telegrāfa roktura pārvietošana liks pārvietoties stūres mājas telegrāfa indikatora rādītājam, tādējādi apstiprinot komandu. Pēc tam mehāniķis izpilda pavēli. Ja komanda ir steidzama, stūres mājā rokturi kustina trīs reizes, pirms nolikt uz vajadzīgo iedaļu. Tas izraisīs trīs zvanus mašīntelpā.

Modernie mašīnas telegrāfi var būt visdažādākie. Piemēram, pārslēgs, kurš ielikts skalas ar mašīnas komandām vidū. Ja pārslēgu pārslēdz uz citu mašīnas komandu, telegrāfs mašīntelpā sāks pīkstēt, kamēr tā pārslēgs nebūs pagriezts tajā pašā pozīcijā, kāda ir stūres mājā (pretī tai pozīcijai uz kuru jāpārslēdz, deg signāllampiņa, tā mehāniķis zina, uz kuru pārslēgt). Dažreiz izmanto sarakstu ar komandām, kurām pretī atrodas rinda ar pogām. Mašīnas komandas parasti dod angļu valodā.

Mašīnas komandasLabot

Mašīnas komandas ir sekojošas:

 • Full ahead (pilnu priekšgaitu)
 • Half ahead (pusi no pilnas priekšgaitas)
 • Slow ahead (lēnu priekšgaitu)
 • Dead slow ahead (pašu lēnāko priekšgaitu (lēnākā gaita, pie kuras kuģis klausa stūrei))
 • Stop engine (stop mašīnai)
 • Dead slow astern (pašu lēnāko atpakaļgaitu)
 • Slow astern (lēnu atpakaļgaitu)
 • Half astern (pusi no pilnas atpakaļgaitas)
 • Full astern (pilnu atpakaļgaitu)
 • Emergency full ahead/astern (pilnu avārijas priekšgaitu/atpakaļgaitu)
 • Stand by engine (dod, kad personālam jābūt gatavībā tūlītējai rīcībai)
 • Finished with engines (dod, kad dzinēji vairs nav nepieciešami)

Ārējās saitesLabot