Mašīna (nozīmju atdalīšana)

Vikimēdijas nozīmju atdalīšanas lapa

Mašīna ir ietaise, kas paredzēta lietderīgā darba veikšanai.

Mašīna var būt: