Mārka (masas mērvienība)

Mārka tika izmantota kā masas mērvienība dažādās Eiropas valstīs no 9. līdz 19. gadsimtam. No 13. gadsimta Baltijas zemēs bija izplatīta Rīgas svara mārka.

Viduslaikos par mārkām sauca arī lielus sudraba stieņus (latīņu: marca argenti).

1 mārka = 208 g