Mācību grāmata ir grāmata, kura ir palīgs kāda mācību priekšmeta apguvē. Mācību grāmatas tiek izstrādātas tā, lai skolēni spētu apgūt konkrētā priekšmeta prasības. Mūsdienās mācību grāmatas ir pieejamas arī elektroniskā formātā.

Mācību grāmata ir skolēnam paredzēts mācību līdzeklis, kurā metodiski izklāstīti mācību priekšmeta teorijas un prakses jautājumi, kā arī doti uzdevumi un vingrinājumi mācību priekšmeta standartā noteiktā mācību satura apguvei un mācību sasniegumu pārbaudei. Mācību grāmata atbilst skolēna attīstības posma uztveres un apjēgšanas īpatnībām, interesēm, pieredzei un vajadzībām. Uzbūves ziņā tā ir metodiski vienota un piemērojama mācību priekšmeta programmai.

Ārējās saites

labot šo sadaļu

Valsts Izglītības satura centra metodiskie ieteikumi "Valsts vispārējās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana"