Māņticība ir aizspriedumi, kuri veidojas tad, kad cilvēki novēro parādības, kurām nespēj rast cēloņus vai arī savu nezināšanu dēļ nespēj izskaidrot un tādēļ šīs parādības tiek uzskatītas par nākotnes vēstnešiem. Māņticīgi cilvēki arī mēdz nēsāt sev līdzi dažādus talismanus, veikt dažādus it kā maģiskus žestus, kas pēc viņu domām nes veiksmi.

Māņticīgi cilvēki uzskata, ka melna kaķa pārskriešana pāri ceļam nes neveiksmi.