Limnoglaciālās reljefa formas

(Pāradresēts no Limnoglaciālie nogulumi)

Limnoglaciālās reljefa formas ir galvenokārt akumulatīvi reljefa veidojumi, kas rodas ledāju kušanas ūdeņu baseinos, tur veidojoties nogulumiem no smilšu, aleirīta un māla sanešiem.

Izplatītākais limnoglaciālo formu veids ir limnoglaciālie līdzenumi. Tie ir līdzenumi, kas ir plakani vai lēzeni viļņoti, mēdz būt eolos procesos pārveidoti un saposmoti ar ielejām, dažās vietās pat pārpurvoti. Smilšu, aleirītu un mālu biezums limnoglaciālajos līdzenumos var būt līdz pat 20 metriem. Latvijā limnoglaciālie līdzenumi visvairāk ir izplatīti Zemgales līdzenumā starp Daudzevu un Lielupi. Tāpat limnoglaciālie līdzenumi ir izplatīti arī citur, piemēram, Lielauces ezera, Lubāna un Neretas baseinos.