Lielā Berta

Lielā Berta ir smagā haubice, ko izmantoja Vācijas impērija Pirmā Pasaules Kara laikā. Izgudrota 1904. gadā un 1914. gadā ražota Kruppa rūpnīcās Vācijā.