Latvijas ceļa zīmes ir standartizētas zīmes, kas Latvijā nodrošina transportlīdzekļu drošu kustību, kā arī informē satiskmes dalībniekus. Ceļa zīmes Latvijā nosaka Ceļu satiksmes noteikumi, tām jāatbilst standartam LVS 77-1:2016 "Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes", LVS 77-2:2016 "Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77-3:2016 "Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības".[1] Latvija ir pievienojusies Vīnes konvencijai par ceļu satiksmi un Vīnes konvencijai par ceļa zīmēm un signāliem, kas standartizē ceļa zīmes. Latvijas ceļa zīmēs izmantots DIN 1451 burtveidols.

Ceļa zīmes labot šo sadaļu

Brīdinājuma zīmes labot šo sadaļu

1. Brīdinājuma zīmes
Nr. Attēls Nosaukums
101   Vienādas nozīmes ceļu krustojums
102   Lokveida krustojums
103   Bīstams pagrieziens
104   Bīstams pagrieziens
105   Bīstami pagriezieni
106   Bīstami pagriezieni
107   Ceļa sašaurinājums
108   Ceļa sašaurinājums
109   Ceļa sašaurinājums
110   Stāvs lejupceļš
111   Stāvs augšupceļš
112   Nelīdzens ceļš
113   Ātrumvalnis
114   Ceļa seguma maiņa
115   Slidens ceļš
116   Uzbērta grants vai šķembas
117   Akmeņu nogruvumi
118   Uz ceļa strādā
119   Ceļš ar bīstamām nomalēm
120   Gājēju pāreja
121   Bērni
122   Divvirzienu satiksme
123   Luksofors
124   Mājdzīvnieki
125   Savvaļas dzīvnieki
126   Paceļams tilts
127   Krastmala
128   Sānvējš
129   Zemu lidojošas lidmašīnas
130   Velosipēdu ceļa šķērsošana
131   Tramvaja sliežu šķērsošana
132   Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru
133   Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras
134   Viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve
135   Daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve
136   Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve
137   Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve
138   Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve
139   Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve
140   Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve
141   Tuvojas dzelzceļa pārbrauktuve
142   Bīstami
143   Sastrēgums

Priekšrocības zīmes labot šo sadaļu

2. Priekšrocības zīmes
Nr. Attēls Nosaukums
201   Galvenais ceļš
202   Galvenā ceļa beigas
203   Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu
204   Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu
205   Krustojums ar mazāk svarīgu ceļu
206   Dodiet ceļu
207   Neapstājoties tālāk braukt aizliegts
208   Priekšroka pretim braucošajiem
209   Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem

Aizlieguma zīmes labot šo sadaļu

3. Aizlieguma zīmes
Nr. Attēls Nosaukums
301   Iebraukt aizliegts
302   Braukt aizliegts
303   Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts
304   Motocikliem braukt aizliegts
305   Velosipēdiem braukt aizliegts
306   Kravas automobiļiem braukt aizliegts
307   Ar piekabi braukt aizliegts
308   Traktoriem braukt aizliegts
309   Gājējiem iet aizliegts
310   Platuma ierobežojums
311   Augstuma ierobežojums
312   Masas ierobežojums
313   Ass slodzes ierobežojums
314   Garuma ierobežojums
315   Nogriezties pa labi aizliegts
316   Nogriezties pa kreisi aizliegts
317   Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts
318   Minimālās distances ierobežojums
319   Apdzīt aizliegts
320   Apdzīšanas aizliegums beidzas
321   Kravas automobiļiem apdzīt aizliegts
322   Kravas automobiļiem apdzīšanas aizliegums beidzas
323   Maksimālā ātruma ierobežojums
324   Maksimālā ātruma ierobežojums beidzas
325   Skaņas signālu lietot aizliegts
326   Apstāties aizliegts
327   Stāvēt aizliegts
328   Nepāra datumos stāvēt aizliegts
329   Pāra datumos stāvēt aizliegts
330   Visi ierobežojumi beidzas
331   Muita
332   Policija
333   Tālāk braukt bīstami
334   Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt aizliegts

Rīkojuma zīmes labot šo sadaļu

4. Rīkojuma zīmes
Nr. Attēls Nosaukums
401   Braukt taisni
402   Braukt pa labi
403   Braukt pa kreisi
404   Braukt taisni vai pa labi
405   Braukt taisni vai pa kreisi
406   Braukt pa labi vai pa kreisi
407   Braukt pa labi
408   Braukt pa kreisi
409   Braukt pa loku
410   Šķērsli apbraukt pa labo pusi
411   Šķērsli apbraukt pa kreiso pusi
412   Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi
413   Velosipēdu ceļš
414   Velosipēdu ceļa beigas
415   Gājēju ceļš
416   Gājēju ceļa beigas
417   Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš
418   Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa beigas
419   Gājēju un velosipēdu ceļš
420   Gājēju un velosipēdu ceļa beigas
421   Gājēju un velosipēdu ceļš
422   Gājēju un velosipēdu ceļa beigas
423   Minimālā ātruma ierobežojums
424   Minimālā ātruma ierobežojuma beigas
425   Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt taisni
426   Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa labi
427   Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa kreisi

Norādījuma zīmes labot šo sadaļu

5. Norādījuma zīmes
Nr. Attēls Nosaukums
501   Vienvirziena ceļš
502   Vienvirziena ceļa beigas
503   Izbraukšana uz vienvirziena ceļa
504   Izbraukšana uz vienvirziena ceļa
505   Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem
506   Joslas pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas
507   Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem
508   Ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas
509   Izbraukšana uz ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem
510   Izbraukšana uz ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem
511   Minimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās
512   Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās
513   Braukšanas virzieni joslās
514   Braukšanas virzieni joslā
515   Braukšanas virzieni joslā
516   Braukšanas virzieni joslā
517   Braukšanas virzieni joslā
518   Braukšanas virzieni joslā
519   Apdzīvotas vietas sākums
520   Apdzīvotas vietas beigas
521   Pilsētas vai ciema nosaukums
522   Pilsētas vai ciema nosaukums
523   Stāvēšanas aizlieguma zona
524   Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas
525   Maksimālā ātruma ierobežojuma zona
526   Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas
527   Gājēju ceļu zona
528   Gājēju ceļu zonas beigas
529   Stāvvietu zona
530   Stāvvietu zonas beigas
531   Ieteicamā ātruma zona
532   Ieteicamā ātruma zonas beigas
533   Dzīvojamā zona
534   Dzīvojamās zonas beigas
535   Gājēju pāreja
536   Gājēju pāreja
537   Stāvvieta
538   Stāvvietas beigas
539   Maksas stāvvieta
540   Maksas stāvvietas beigas
541   Autobusa un trolejbusa pietura
542   Tramvaja pietura
543   Vieglo taksometru stāvvieta
544   Tunelis
545   Tuneļa beigas
546   Apstāšanās vieta
547   Pierobežas sākums
548   Pierobežas beigas
549   Pierobežas joslas sākums
550   Pierobežas joslas beigas
551   Robežšķērsošanas vieta
552   Ātrgaitas ceļš
553   Ātrgaitas ceļa beigas
554   Piespiedu apstāšanās vieta
555   Apdzīvotas vietas sākums
556   Apdzīvotas vietas beigas

Servisa zīmes labot šo sadaļu

6. Servisa zīmes
Nr. Attēls Nosaukums
601   Medicīniskās palīdzības punkts
602   Slimnīca
603   Degvielas uzpildes stacija
604   Stāvparks
605   Tehniskās apkopes punkts
606   Automobiļu mazgātava
607   Telefons
608   Restorāns
609   Kafejnīca
610   Viesnīca, motelis vai viesu māja
611   Jaunatnes tūrisma mītne
612   Kempings
613   Kempingpiekabju stāvvieta
614   Kempings un kempingpiekabju stāvvieta
615   Atpūtas vieta
616   Gājēju maršruts
617   Tualete
618   Peldvieta vai peldbaseins
619   Tūrisma informācija
620   Policija
621   Ceļu policija
622   Pasts
623   Radiokanāls ceļa satiksmes informācijas sniegšanai
624   Lidosta (lidlauks)
625   Autoosta
626   Dzelzceļa stacija
627   Jūras pasažieru stacija
628   Prāmis
629   Kravas osta
630   Informācijas bloks
631   Ievērojama vieta
632   Ugunsdzēšamais aparāts
633   Avārijas tālrunis
634   Lauku tūrisma mītne

Virzienu rādītāji un informācijas zīmes labot šo sadaļu

7. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes
Nr. Attēls Nosaukums
701   Iepriekšējs virzienu rādītājs
 
 
 
702   Virzienu rādītājs
703   Virzienu rādītājs
704   Virziena rādītājs
 
705   Virziena rādītājs
706   Virziena rādītājs
 
707   Attālumu rādītājs
 
708   Ūdensšķēršļa nosaukums
709   Braukšanas shēma
710   Šķēršļa apbraukšanas virziens
711   Strupceļš
712   Iepriekšējs virziena rādītājs strupceļam
713   Iepriekšējs virziena rādītājs strupceļam
714   Joslas sākums
715   Joslas sākums
716   Joslas beigas
717   Joslas beigas
718   Braukšanas virzieni joslās
719   Braukšanas virzieni joslās
720   Braukšanas virzieni joslās
721   Joslas piekļaušanās pamatjoslām
722   Joslas piekļaušanās pamatjoslām
723   Apgriešanās vieta
724   Satiksmes ierobežojumi Latvijā
725   Ieteicamais ātrums
726   Kravas automobiļu braukšanas virziens
727   Kravas automobiļu braukšanas virziens
728   Kravas automobiļu braukšanas virziens
729   Gājēju apakšzemes vai virszemes pāreja
730   Apbraukšanas ceļa shēma
731   Apbraukšanas ceļa virziens
732   Apbraukšanas ceļa virziens
733   Apbraukšanas ceļa virziens
734   Apbraukšanas ceļa beigas
735   Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties
736   Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties
737   Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties
738   Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties
739   Kilometru rādītājs
740   Ceļa numurs
741   Ceļa numurs
742   Ceļa numurs
743   Ceļa numurs un virziens
744   Ceļa numurs un virziens
745   Ceļa numurs un virziens
746   Maiņvirziena satiksme
747   Maiņvirziena satiksmes beigas
748   Izbraukšana uz ceļa, kur organizēta maiņvirziena satiksme
749   Valsts nosaukums
750   Administratīvās teritorijas nosaukums
751   Tūrisma objektu teritorija
752   Avārijas izeja
753   Avārijas izejas virziens

Papildzīmes labot šo sadaļu

8. Papildzīmes
Nr. Attēls Nosaukums
801   Attālums līdz objektam
802   Attālums līdz objektam
803   Darbības zona
804   Darbības zona
805   Darbības zona
806   Darbības zona
807   Darbības zona
808   Darbības zona
809   Darbības zona
810   Darbības zona
811   Darbības zona
812   Darbības zona
813   Darbības zona
814   Darbības virziens
815   Darbības virzieni
816   Darbības virziens
817   Braukšanas josla
818   Transportlīdzekļa veids
819   Transportlīdzekļa veids
820   Transportlīdzekļa veids
821   Transportlīdzekļa veids
822   Transportlīdzekļa veids
823   Transportlīdzekļa veids
824   Transportlīdzekļa veids
825   Darbdienās
826   Sestdienās, svētdienās un svētku dienās
827   Darbības laiks
828   Darbības laiks
829   Darbības laiks
830   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
831   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
832   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
833   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
834   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
835   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
836   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
837   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
838   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
839   Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā
840   Stāvēšanas laiks
841   Automobiļu apskates vieta
842   Pilnas masas ierobežojums
843   Neredzīgi gājēji
844   Personām ar invaliditāti
845   Mitrs segums
846   Slidens segums
847   Galvenā ceļa virziens
848   Strādā autoevakuators
849   Pārējā papildinformācija
850   Ātrumvalnis
851   Maksas stāvvietas darbības laiks
852   Izslēgt motoru
853   Kontroles ierīce
854   Informācija par velosipēdu ceļu
855   Informācija par velosipēdu ceļu
856   Informācija par velosipēdu ceļu
857   Velomaršruts
858   "EuroVelo" maršruts
859   Preču piegāde
860   Elektromobiļiem

Atsauces labot šo sadaļu

  1. «Ceļu satiksmes noteikumi». Likumi.lv (latviešu). 2015-06-02. Skatīts: 2022-12-30.