Latvijas PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks

LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks bija goda nosaukums, ko 1941. gada 20. februārī nodibināja Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidijs, lai apbalvotu mākslas darbiniekus par izciliem sasniegumiem mākslā, teātrī, kino, koncertprogrammās, kā arī par nopelniem mākslinieku sagatavošanā un apmācīšanā.

Līdz 1984. gada 1. aprīlim šis goda nosaukums bija piešķirts 286 mākslas darbiniekiem.