Latviešu valodas minimālie pāri pēc intonācijas

Latviešu valodas minimālie pāri pēc intonācijas ir vārdi, kuru vienīgā šķirējpazīme (ārpus konteksta) ir to intonācija.

Dažādos latviešu valodas paveidos viena no trīs literārās latviešu valodas intonācijām tiek sinkretizēta ar kādu citu. Rīgā krītošā intonācija parasti tiek sinkretizēta ar lauzto (Latgalē savukārt stieptā tiek sinkretizēta ar krītošo). Rīgas izruna kā de facto latviešu valodas standarts norādīta atsevišķi.

Sarakstā ir uzskaitītas lielākoties tikai lemmas, homoformas (piemēram, vę̃lu "es vēlu"; vę̂lu "ne agri") ir dotas tikai atsevišķos gadījumos.

Vārds Paskaidrojums Literārā
latviešu valoda[1]
Rīgas
latviešu valoda
Rīgas izruna
auksts aũksts aũksts
augsts aûksts aûksts
aust par sauli àust aũst
aust par audumu aûst aûst
aušana par sauli àu[šš]ana aũ[šš]ana
aušana kurpju àušana aûšana
aušana par audumu aû[šš]ana aû[šš]ana
dzīt dzīt prom dzĩt dzĩt/dzît
dzīt skūt dzĩt dzĩt/dzît
dzīt par brūci dzît dzît
gāze vielas stāvoklis gãze gãze
gāze lietus gâze gâze
griezt apkārt griẽst griẽst
griezt ar šķērēm griêst griêst
griešana apkārt griẽ[šš]ana griẽ[šš]ana
griešana ar šķērēm griê[šš]ana griê[šš]ana
irt airēt ir̂t ir̂t
irt par audumu ir̃t ir̃t
loks sīpolloks luõks luõks
loks lokšaušanas lùoks luõks
logs luôks luôks
plāns rīcības plāns plãns plãns
plāns tāds, kas nav biezs plâns plâns
rīt ēdienu rĩt rĩt
rīt rītdien rît rît
vīr. dz. objekta (ģen.) tã tã
siev. dz. objekts tà tã
tādā veidā tâ tâ
zāle telpa zãle zãle
zāle veģetācija zâle zâle
zāles medikamenti zàles zâles

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Konstantīns Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga : Avots, 1992. ISBN 5401004117.