Laissez-faire jeb neiejaukšanās princips ir ekonomiskā doktrīna, kas paredz, ka ekonomiskajai iejaukšanai un valsts regulējumam ekonomikā jābūt minimālam.

Šā principa atbalstītāju galvenais arguments ir apgalvojums, ka ekonomika ir pašregulējoša sistēma, kas atrod efektīvu līdzsvaru, savukārt valdības iejaukšanās izkropļo ekonomikas dalībnieku saņemtos signālus un efektīvs līdzsvars nav sasniedzams. Valstij tiek piešķirta "nakts sarga" loma — tā nosaka tirgus dalībnieku mijiedarbības noteikumus un uzrauga, kā tie tiek īstenoti, bet ne kā neatkarīgam tirgus dalībniekam.

Lielu ieguldījumu šīs idejas popularizēšanā deva 1957. gada Ainas Rendas romāns "Atlants iztaisnoja plecus".

Ārējās saites

labot šo sadaļu