Laiktelpa ir fizisks modelis, kas papildina trīs telpas dimensijas ar vienu līdzvērtīgu laika dimensiju. Šādu teorētiskās fizikas koncepciju sauc arī par telpas-laika kontinuumu. Einšteina vispārīgajā relativitātes teorijā gravitācijas spēks tiek izskaidrots ar laiktelpas liekumu. To var iztēloties kā kaut ko tādu, kas atgādina ieliekumus, ko elastīgā virsmā rada smagi priekšmeti — līdzīgā veidā masas vai enerģijas sablīvējumi (piemēram, zvaigznes vai planētas) izliec laiktelpu.

Gravitācijas spēka mērīšana ar NASA gravitācijas zondi un teorētiskais laiktelpas liekums ap Zemi

Skatīt arī labot šo sadaļu