Kvalitāte (latīņu: qualitas, no qualis — 'kāds') jeb kādība ir produkta īpašību kopums, kas nosaka tā spēju apmierināt iepriekš noteiktas prasības.

Kvalitāte ir izstrādājuma vai pakalpojuma īpašību un raksturojumu kopums, kurš nosaka to spēju apmierināt noteiktas vai paredzamās vajadzības. Kvalitātes jēdziena sarežģītība slēpjas tā daudznozīmīgumā, respektīvi, kvalitātes jēdzienu var skatīt no filozofiskā, sociālā, ekonomiskā, tehniskā un cita redzes viedokļa. Konkurences cīņā kvalitāte kopā ar jaunievedumiem veido vienīgo, bet pašu iedarbīgāko ieroci. Tieši cīņa par patērētāju (bet pēdējo desmit gadu laikā arī cīņa par izeju tirgū vispār) piespiež ražotājus sacensties par savas produkcijas kvalitatīvo raksturojumu uzlabošanu.

Starptautiskā standartizācijas Organizācija (ISO) kvalitāti definē šādi: objekta vai vienības raksturlielums, kas nosaka tā spēju atbilst noteiktajām un paredzamajām vajadzībām. (ISO-8402)