Kultūras nams

daudzfunkcionāla kultūras jomu iestāde

Kultūras nams ir padomju laikā ieviests apzīmējums valsts/arodbiedrību/uzņēmumu/pašvaldību paspārnē esošām daudzfunkcionālām kultūras amatiermākslas iestādēm. Mūsdienu Latvijas Republikā par dominējošo (un apkopojošo) šāda tipa iestāžu nosaukumu tiek lietots kultūras centrs, lai gan līdztekus tiek izmantots ne tikai kultūras nams, bet arī tautas nams, klubs, saieta nams u.c. modifikācijas.[1] Nereti kultūras namu (centru) ēkās izvietotas arī bibliotēkas, muzeji, mūzikas un mākslas skolas. Pirmskara Latvijā līdzīgas iestādes visbiežāk tika dēvētas par tautas vai saieta namiem, un tās visbiežāk bija dažādu biedrību veidotas un uzturētas.

Krustpils kultūras nams.

Atsauces labot šo sadaļu