Kuldīgas rajona padome bija Kuldīgas rajona pašvaldības varas nesējs. Tās administratīvais centrs atradās Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2. Kuldīgas rajona padomes sastāvā ietilpa Kuldīgas rajona pašvaldību vadītāji — domes locekļi, un izpildvara — administrācija, kas nodrošināja padomes pieņemto lēmumu izpildi un uzraudzību.