Kosmiskais aparāts (KA) ir pilotējams vai automātisks aparāts, kas veic lidojumu ārpus Zemes atmosfēras blīvajiem slāņiem, kā arī transportlīdzeklis, kas to nogādā orbītā. Pie pilotējamiem KA pieskaitāmi kosmosa kuģi un orbitālās stacijas, pie automātiskiem KA pieskaitāmi Zemes mākslīgie pavadoņi, kosmiskās platformas, transportkuģi un starpplanētu zondes, pie transportlīdzekļiem pieskaitāmas nesējraķetes un starporbitālie buksieri.