Kopne

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Kopne var būt:

  • Kopne (ferma), būves konstrukcija
  • Kopne, datu pārraides maģistrāle datorsistēmā, sakaru vai automatizācijas tīklā
  • Kopnes tīkls, tīkla topoloģija