Koplietošanas pakalpojumu centrs

Koplietošanas pakalpojumu centrs (KPC) organizācijā ir vienība, kas atbild par konkrētu operatīvo uzdevumu izpildi, piemēram, grāmatvedība, cilvēkresursu vadība, algu aprēķini un izmaksa, IT, juridiskais atbalsts, atbilstība, iepirkumi, drošība. KPC bieži vien veidojas kā korporatīvo pakalpojumu blakusprodukts, lai atdalītu visas operatīvās darbības no uzņēmuma galvenās mītnes, kura savukārt var koncentrēties uz līderību un korporatīvo pārvaldību. Tā kā KPC bieži ir izmaksu centri, tos ekonomiski ietekmē darbinieku skaits, darbaspēka izmaksas un atrašanās vietas izvēlas kritēriji.