Konvikts ir internātskola pie, parasti, katoļu ģimnāzijām un teoloģijas fakultātēm. Konviktu parasti uztur vietējā bīskapija.