Konstrukcija

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Konstrukcija (latīņu: constructio — 'uzbūve') var būt:

  • jebkuras tehniskas sistēmas (piemēram, mašīnas, celtnes, aparāta vai detaļas), tās daļu un elementu izveidojums (ārējā forma), uzbūve un elementu savstarpējā mijiedarbība; arī pati tehniskā sistēma (piemēram, būvkonstrukcija);
  • izveidojums darba rasējumā (piemēram, mašīnai vai tās elementam);
  • uzbūve, sastāvdaļu izkārtojums (piemēram, mākslas darbā vai tekstā);
  • valodniecībā valodas vienību (parasti vārdu) savienojums, kam ir noteiktas gramatiskās īpašības.