Konfigurācijas pārvaldība

Konfigurācijas pārvaldība ir nodaļa no informācijas tehnoloģiju zinātnes, kas apskata produkta attīstības funkcionālo un fizisko atribūtu pārvaldību visu tā dzīves ciklu. Tā ietver izstrādes procesa formalizāciju un dažādas praktikas, lai nodrošinātu izstrādes metodoloģiju tehnisko realizāciju un rezultātā darītu izstrādājamo produktu gatavu nodošanai.

Konfigurācijas pārvaldība ietver sekojošas nodaļas: