Komercija (angļu: commerce, no latīņu: commercium — 'tirdzniecība') ir uzņēmējdarbības veids, kas saistīts ar tirdzniecību. Atšķirībā no tirdzniecības, kas nozīmē preču un pakalpojumu apmaiņas aktus vai procesus starp pircējiem un pārdevējiem, komercija ietver arī tirdzniecības uzņēmumus, to vadīšanu, tirdzniecības tehnoloģiju, metodes, līdzekļus utt. Starptautiskajā biznesa praksē, it īpaši Lielbritānijā, ASV u.c., komercija nereti gandrīz pilnībā tiek identificēta ar tirdzniecību.

Latvijas likumdošanā komercija tiek interpretēta samērā plaši — kā saimnieciska darbība, kuru veic komersants ar mērķi gūt peļņu. Savukārt komercijas veicējs — komersants, tiek pielīdzināts starptautiskajā praksē biežāk lietotajai kategorijai — uzņēmējs. Par atšķirībām jēdzienos — komercija vai uzņēmējdarbība, komersants vai uzņēmējs, diskusijas turpinās, jo biznesa prakses un likumdošanas atšķirības Latvijā un dažās citās Eiropas valstīs nereti rada pārpratumus.