Karaīti jeb karaīmi ir jūdaisma sekta, kas atzīst tikai rakstīto ebreju Bībeles daļu, un, lai arī nenoliedz Talmūdu, uzskata, ka katram pašam jāstudē Tora un jāpieņem pareizais lēmums. Karaītisms izveidojās 7.—9. gadsimtā Bagdādē, kas tajā laikā bija ievērojamākais jūdaisma centrs.

Desmit karaītu principi labot šo sadaļu

  • Dievs radīja visu fizisko un garīgo pasauli laikā un no nekā;
  • Viņš ir Radītājs, kurš pats nav radīts;
  • Viņam nav formas, Viņš ir nesalīdzināms, netverams un absolūti vienots;
  • Viņš ir sūtījis mūsu skolotāju Mozu (tas nozīmē, ka ir ticība praviešiem);
  • Caur Mozu Viņš mums sūtīja Toru, kurā ir ietverta pilnīga patiesība un kuru nevar papildināt vai mainīt neviens cits likums;
  • Katram ticīgajam ir jāpēta Tora tās oriģinālajā formā un jāsaprot tās patiesā nozīme;
  • Dievs atklājās arī citiem praviešiem (lai gan viņu pravietiskā dāvana ir mazāka nekā Mozum);
  • Dievs uzmodinās mirušos tiesas dienā;
  • Dievs atalgo katru cilvēku atbilstoši viņa darbiem (personīgā providence, brīva griba, dvēseles nemirstība un taisnīga atlīdzība pēcnāves dzīvē);
  • Dievs nenicina tos, kas dzīvo trimdā, bet vēlas tos šķīstīt caur ciešanām; viņi var cerēt uz Viņa pastāvīgu palīdzību un atbrīvošanu, kuras ierocis būs Mesija, Dāvida pēcnācējs.

Ārējās saites labot šo sadaļu