Kalnu pāreja

ceļš, pa kuru salīdzinoši viegli var šķērsot kalnu grēdu

Kalnu pāreja ir vieta, pa kuru salīdzinoši viegli var šķērsot kalnu grēdu vai kalnu masīvu. Tā parasti ir sedliene vai aiza — pazeminājums kalnu grēdā vai korē. Kalnu pārejām ir liela nozīme transportēšanā, un tajās bieži ierīko takas un ceļus. No militārā viedokļa raugoties, kalnu pārejas ir stratēģiski svarīgi objekti. Kalnu pārejas tiek iedalītas sezonālajās un visu cauru gadu pieejamajās kalnu pārejās.

Lielā Senbernāra pāreja Šveices dienvidos