Izstāde jeb ekspozīcija (no latīņu: expositio — 'izklāsts') ir publiski vai privāti rīkota prezentācija un konkrētu priekšmetu (eksponātu) izrādīšana. Parasti izstādes rīko muzejos, galerijās un izstāžu hallēs. Izstādes var būt mākslas izstādes lielās vai mazās mākslas galerijās, izglītojošās izstādes dabaszinātnes, zinātnes vai vēstures muzejos vai komerciālās izstādes kā gadatirgus.

Mākslas interjera izstāde Londonā.