Izdzīvotība ir spēja palikt dzīvam vai turpināt pastāvēt. Noteiktos kontekstos šim terminam ir specifiskāka nozīme.