Ipso facto (latīņu: "paša fakta dēļ") ir latīņu valodas frāze, ko filozofiski lieto tāda notikuma apzīmēšanai, kas ir kāda cita notikuma tiešas sekas, nevis pastarpināts rezultāts no kādiem citiem notikumiem. Šī frāze atšķirama no latīņu valodas izteiciena per se ("pats par sevi").

Piemēram, "par piederīgu pie Latvijas Republikas pilsoņu kopuma ipso facto tika atzītas personas, kuras saskaņā ar 1919. gada 23. augusta "Likuma par pavalstniecību" 1. pantu skaitījās Latvijas Republikas pilsoņi, bet nebija šīs tiesības realizējušas".