Inkrustācija ir priekšmetu rotāšana ar dažādām materiāla plāksnītēm.