Indukcija (izziņas metode)

Indukcijas metode (latīņu: inductio - ierosināšana) — pāreja no atsevišķu faktu vai parādību novērošanas uz vispārīgiem secinājumiem.