Ierobežojumi datubāzēs

Ierobežojumi nodrošina biznesa prasību un datu integritātes īstenošanu datubāzē. Ir vairāku veidu ierobežojumi.

Nav null (Not null)Labot

Pārbaudes ierobežojuma speciālgadījums, kolonai ir jābūt netukšai.Lai nodrošinātos pret negribētām, nejauši vai kļūdas dēļ ievadītām NULL vērtībām, tajā vietā, kur bija jānorāda kāda noteikta vērtība ir jālieto NOT NULL ierobežojums tabulas kolonām. Tas viszemākajā datu līmenī nodrošina to, ka Null vērtības šai kolonā nebūs, neatkarīgi no tā vai to ievada caur kādu lietotni, pa taisno tabulā izmantojot SQL Insert teikumus, vai jebkā citādi. Tā ir drošība un kopā ar citiem ierobežojumu veidiem viens mazs ķieģelītis datu bāzes kvalitātes jomā, ko nevar nodrošināt nekā citādi. Tātad veidojot tabulu pie kolonas vienkārši ir jānorāda, ka ši kolona nedrīkst būt Null.

Primārā atslēga (Primary key)Labot

Unikāls veids kā identificēt ierakstu, sastāv no vienas vai vairākām kolonām. Piemēram, Personas kods vai arī reģistrācijas numurs mašīnai.Šis ierobežojums ļauj identificētu katru ierakstu tabulā. Primārās atslēgas jābūt unikālas vērtības. Primārās atslēgas nevar būt NULL vērtības. Katras tabulas ir jābūt primārajai atslēgai un katras tabulas var būt tikai viena primārā atslēga.

Unikālā atslēga (Unique key)Labot

Atšķirībā no Primārās atslēgas kolona var būt tukša, bet visām, netukšajām vērtībām (vērtību kombinācijām) ir jābūt unikālām, piemēram, Vārds, Uzvārds, Dzimšanas datums un Dzimšanas vieta personai.

Ārējās atslēgas (Foreign key)Labot

Vērtību kopa ir ierobežota ar citas tabulas primārās vai unikālās atslēgas vērtību kopu, piemēram, adreses identifikators Personu tabulā, kas norāda personas adresi.

Pārbaudes ierobežojums (Check constraint)Labot

Vienai vai vairākām kolonām jāatbilst noteiktai loģiskai izteiksmei, piemēram, personas dzimšanas datums nedrīkst būt mazāks kā 1900. gada 1. janvāris.

Skatīt arīLabot

Ārējās saitesLabot