Iduna (senskandināvu: Iðunn) ir jaunības un nemirstības dieviete skandināvu mitoloģijā. Saskaņā ar Jaunāko Edu viņas pārziņā ir āboli, kuri ļauj āsiem saglabāt mūžīgo jaunību. Iduna ir dzejas dieva Brāgi sieva.

"Iduna", Bernāra Evansa Vārda glezna (1905).

Jaunākās Edas poēmā Haustlöng aprakstīts, kā Idunu un viņas ābolus nolaupa milzis Tjaci, kurš Idunu no Asgardas izvilina ar Loki palīdzību. Viņas prombūtnes laikā āsi sāk novecot un liek Loki Idunu izglābt. Viņš aizņemas no Freijas piekūna ādu, pārvērš Idunu par riekstu un atgādā atpakaļ pie āsiem. Tjaci ērgļa izskatā dzenas Idunai un Loki pakaļ, taču āsi aizdedzina viņa spārnus.