Identifikācija (informācija)

Identifikācija vai identificēšana ir objekta vai subjekta atpazīšana pēc tā identifikatora. Identifikācija ir nepieciešama, lai objektus atšķirtu vienu no otra.

Ir būtiska atšķirība starp objektu (preču, priekšmetu utt.) un subjektu (datorsistēmu lietotāju) identifikāciju. Objektu identifikācijai pietiek nolasīt informāciju par identifikatoru, kas saistīts ar šo objektu. Lai pārliecinātos, vai subjekts patiesi ir tas, par ko uzdodas, bez identifikācijas ir nepieciešama arī autentifikācija. Praktiski visās daudzlietotāju sistēmās pielieto identifikāciju un autentifikāciju. Ja lietotajam ir identifikators, kas reģistrēts sistēmā, viņš tiek uzskatīts par legālu lietotāju; visi citi lietotāji ir nelegāli.

Identifikatoram jābūt sistēmā unikālam. Identifikators ir binārais kods, kurš var būt realizēts kā simbolu virkne, svītrkods, magnētiskā vai viedkarte, biometriskā pazīme, radiofrekvences identifikācija u.c.