ISO 3166-2

daļa no ISO 3166 standarta

ISO 3166-2 ir daļa no ISO 3166 standarta, ko publicējusi Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO). Šajā standartā ir definētas visu ISO 3166-1 standartā iekļauto valstu administratīvā iedalījuma vienības. Standarts pirmoreiz ticis publicēts 1998. gadā.

Pašlaik šajā standartā ir definēti vairāk nekā 4000 kodi. Dažām valstīm ticis definēts vairāk nekā viens iedalījuma līmenis. Uz Latviju attiecināmais ISO 3166-2 standarts ir ISO 3166-2:LV.