Homoloģija (grieķu: ὁμόλογος (homologos) — 'saistīts') ir pazīmju līdzība, kas attīstījusies, atzarojoties no kopēja senča. Informāciju par homoloģiju sniedz salīdzinošā anatomija, tostarp embrioloģiskie pierādījumi. Mugurkaulnieku priekškājas ir homologas, jo tāpat kā kopējam sencim, tās veido vienādi tā pat sakārtoti kauli.