Heinrihs fon Bokenvorde, saukts Šungels (vācu: Heinrich von Bockenworde, saukts Schungel, latīņu: Henricus a Bukkenoden) jeb Heinrichs Bukenfords (miris 1437. gadā), bija Livonijas ordeņa mestrs 1435.-1437. gada decembrim.

Livonijas mestra zīmogs ar uzrakstu "(Sigillum) (Com)MENDATORIS DOM(us) (the)VTO(nic)I IN LIVONIA" - "Vācu ordeņa komandiera Livonijā zīmogs".

Rusova hronika par mestru Heinrihu:

 

Heinrichs Bukenfords, saukts Šungels, 35. Vācu ordeņa mestrs. Šo mestri Livonijas kārtas iecēla amatā bez virsmestra piekrišanas, kuram vienmēr bija piederējušas ievēlēšanas tiesības. Kad virsmestrs uzstājās pret Livonijas ordeņkungiem, viņi uzdeva par ievēlēšanas iemeslu karu ar leišiem, un ka tādēļ bijis steidzīgi jāizvēl mestrs. Patiesībā iemesls bija tas, ka Franks Ķersdorfs, kurš viņiem nebija mācējis izpatikt, bija iecelts no virsmestra pret viņu gribu.

Mestrs Heinrichs Šungels izbeidza visus strīdus starp Rīgas kapiteli un 12. Rīgas bīskapu Heningu Šarfenbergu no vienas un ordeni no otras puses, bet šis miers netapa ilgi ieturēts. Tā kā vienmēr starp virsbīskapiem un mestriem bija pārmērīga sacensība, naids un nenovēlība augstākās varas dēļ, un Rīgas pilsoņiem visai nepatika, ka ordenis Daugavgrīvas cietoksni, Rīgas un Ādažu pilis bija uzcēlis tik tuvu pie Rīgas, un tādēļ viņi turējās kopā ar bīskapiem, kas izsauca pastāvīgus karus starp abām pusēm. Šis mestrs valdīja divarpus gadus".

Politiskie un sabiedriskie amati un pozīcijas
Priekštecis:
Franke Kerskorfs
Livonijas Ordeņa mestrs
1435. gads - 1437. gads
Pēctecis:
Heinrihs Finke fon Oferbergs