Grafikas dizains ir vizuālās komunikācijas māksla, kuras uzdevumi ir vizuālu, grafisku problēmu risināšana vai vizuāla stilizēšana, izmantojot mākslinieciskās iespējas, ko sniedz tipografika, dažādas iespiedes vai attēla apstrādes tehnikas, digitālas, mehāniskas vai analogas metodes, ar mērķi radīt grafisku dizaina darbu vai atrisināt grafisku problēmu. Grafikas dizainu pamatā izmanto izdevniecībā, drukātajos un elektroniskajos medijos, reklāmā, grafisko zīmju un vides noformējumu izstrādē, kā arī apģērbu, iepakojuma dizains un citu industriālo priekšmetu apdrukas dizainā.