Galaktiku grupas un kopas

Galaktiku grupas un kopas ir lielākie gravitācijas saistītie Visuma objekti. Galaktiku skaits tajās var būt no desmit līdz pat daudziem tūkstošiem. Galaktiku kopas bieži vien atrodas vēl lielākos veidojumos — t.s. superkopās.

Galaktiku kopa Abell 1689

Galaktiku grupas Labot

Galaktiku grupās parasti ir mazāk par 50 galaktikām. Galaktiku grupu diametrs ir 1—2 megaparseki, masa — aptuveni 1013 Saules masu.

Mūsu galaktika — Piena Ceļš — atrodas t.s. Lokālajā grupā, kas sastāv no vairāk nekā 40 galaktikām.

Galaktiku kopas Labot

Galaktiku kopās galaktiku skaits var sasniegt vairākus tūkstošus. Tipiskas galaktiku kopas diametrs ir 2—10 megaparseki, masa — 1014 līdz 1015 Saules masu. Tipiskā galaktiku kopā tā masas 5% veido zvaigžņu masa, iespējams, vēl 10% — karsta, rentgenstarojumu izstarojoša starpgalaktiku gāze, bet pārējo masu — t.s. tumšā matērija.