GSM-R jeb Dzelzceļa GSM ir GSM modifikācija, īpaši piemērota dzelzceļa vajadzībām. Dzelzceļa GSM nav pieejams parastajiem GSM abonentiem, bet tiek lietots dzelzceļa dienesta vajadzībām. Dzelzceļa GSM lieto telemetrijai, piemēram, signālposteņu informācijas nolasīšanai, ritošā sastāva gultņu temperatūru kontrolei u.c. , kā arī balss sakariem, piemēram ārkārtas zvaniem, dispečeru sakariem ar mašīnistiem utt. Visos šajos gadījumos ļoti svarīgs ir savienojuma sastādīšanas ātrums , kurš GSM-R tiek normēts. Būtiska priekšrocība GSM-R lietošanai salīdzinājumā ar citām sakaru sistēmām ir pārrobežu savietojamība, jo sakari ar lokomotīvēm ir standartizēti un vilciens bez lokomotīves maiņas var iebraukt citā valstī.

Mobilo sakaru standarti
GSM / UMTS (3GPP)
2G
3G
4G
cdmaOne / CDMA2000 (3GPP2)
2G
3G
Pre-4G
AMPS
1G
2G
Citas tehnoloģijas
0G
1G
2G
Pre-4G

Galvenās atšķirības no parastā GSM labot šo sadaļu

 • Maksimālais mobilās stacijas pārvietošanās ātrums palielināts līdz 450 km/h
 • ASCI servisi (nejaukt ar ASCII)
 • Augsts sakaru drošums, ko panāk dublējot gan aparatūru gan sakaru līnijas

Daži dzelzceļi, piemēram Zviedrijas, lieto arī GPRS, taču sakarā ar to ka pakešzvaniem prioritāte ir zemāka nekā ķēžu komutācijas ( piem. balss) zvaniem, to nevar lietot kritisku datu pārraidei. Viens no GPRS izmantojumiem ir staciju informācijas tablo vadība.

Eiropā GSM-R ir izdalīta atsevišķa frekvenču josla, 876 MHz — 880 MHz augšupsaitei un 921 MHz — 925 MHz lejupsaitei.

ASCI (Advanced Speech Call Items) labot šo sadaļu

VGCS (Voice Group Call Service)

Šī ir rāciju tīkla imitācija. Zvanā var piedalīties dauzi abonenti, tie var būt runātājs, klausītājs vai dispečers. Zvans var tikt veikts arī pēc teritoriālā principa , piemēram vienā šūnā esošajiem telefoniem.

VBS (Voice Broadcast Service)

Šis ir apziņošanas zvans. Atšķirībā no VGS, tikai zvana uzsācējs var runāt , pārējie ir tikai klausītāji.

REC (Railway Emergency Call)

Ārkārtas zvans, kuram ir augstāakā prioritāte un tas var pārtraukt citus mazākas prioritātes zvanus lai atbrīvotu resursus sev.

Pielietojums labot šo sadaļu

Dažas valstis, kurās lieto GSM-R

 • Beļģija
 • Francija
 • Indija
 • Ķīna
 • Lielbritānija
 • Nīderlande
 • Norvēģija
 • Somija
 • Šveice
 • Zviedrija

Latvijas dzelzceļš GSM-R pagaidām nelieto.