Frakcionētā destilācija

Frakcionētā destilācija ir vienkāršas destilācijas paveids šķidra daudzkomponentu maisījuma sadalīšanai vairākās atšķirīga sastāva daļās jeb frakcijās. Pamatojas uz zemākā temperatūrā virstošu vielu ātrāku iztvaikošanu un kondensēšanos, kamēr augstākā temperatūrā virstošas vielas kondensējas vēlāk. Frakcionēti destilējot, produktus savāc vairākos uztveršanas traukos noteiktos laika vai temperatūras intervālos.

To izmanto vielu maisījuma sadalīšanai (frakcionēšanai), ja vielu viršanas temperatūru starpība ir mazāka par 80 °C. To var pielietot gan parastā, gan pazeminātā spiedienā.

Destilāciju ar deflegmāciju lieto labākai frakciju atdalīšanai, izmantojot deflegmatorus jeb virsmas kondensatorus. Deflegmatorā sākumā kondensējas grūtāk gaistošais šķidruma komponents, kamēr tvaiks, kas plūst uz augšu pa deflegmatoru, bagātinās ar vieglāk gaistošo komponentu. Deflegmators pagarina tvaiku ceļu.

Aparatūra labot šo sadaļu

 
Frakcionētās destilācijas iekārta, izmantojot Lībiga dzesinātāju. Koniskā kolba tiek izmantota iegūstamo vielu uzkrāšanai

Frakcionētās destilācijas iekārta sastāv no: