Fotonu raķešdzinējs ir hipotētisks raķešdzinējs, kura reaktīvo vilci rada virzīta fotonu plūsma, kas pārvietojas ar gaismas ātrumu. Fotonu raķešdzinējs varētu nodrošināt starpzvaigžņu lidojumus.