Elektroniskā pasta adrese

Elektroniskā pasta adrese nosaka vietu un lietotāju, kam ir jānogādā elektroniskais pasts. Katram adrese ir unikāla visā internetā, tāpēc dažreiz to izmanto kā lietotāja identifikatoru dažādās daudzlietotāju sistēmās. Mūsdienu interneta elektroniskā pasta adrese ir simbolu virkne formātā lietotajs@vietne.lv. To izrunā kā "lietotajs et vietne punkts el vē". Daļa pirms @ zīmes ir adreses "lokālā daļa", visbiežāk — lietotājvārds. Aiz @ ir domēna daļa vai domēna nosaukums, kuru var meklēt DNS sistēmā, lai atrastu vēstules pārsūtīšanas aģentu (mail transfer agent — MTA) — elektroniskā pasta serveri, kurš pieņem šī domēna vēstules.