Ekumenisms (sengrieķu: οἰκουμένη (oikoumene) — 'apdzīvotā pasaule') ir kustība kristietībā, kas vērsta uz vēsturiskās sašķeltības pārvarēšanu un visu konfesiju apvienošanos. Dažreiz šo vārdu attiecina arī uz citām reliģijām.

Ekumenisks rituāls Tezē kopienā

Plašākā nozīmē ar ekumenismu dažreiz apzīmē Ābrama reliģiju — kristietības, jūdaisma un islāma vienotību.

Ekumenisms kristietībā labot šo sadaļu

Pirmais, kurš lietoja vārdu "ekumenisms" mūsdienu nozīmē, bija vācu luterāņu muižnieks grāfs Nikolass Ludvigs fon Cincendorfs 18. gadsimta vidū. 19. gadsimta vidū radās vairākas kristiešu organizācijas ar mērķi veicināt dažādu konfesiju sadarbību. 1895. gadā tika nodibināta Pasaules kristīgo studentu federācija.

Katolicisms—pareizticība labot šo sadaļu

Sākot no 20. gadsimta vidus, Romas Katoļu baznīca ir spērusi vairākus soļus, lai pārvarētu šķelšanos starp katoļu un pareizticīgo baznīcām. 1965. gadā Romas pāvests Pāvils VI un Konstantinopoles patriarhs Atenagors I formāli atcēla 1054. gadā notikušo abpusējo ekskomunikāciju. 1999. gadā pāvests Jānis Pāvils II pēc Rumānijas Pareizticīgās Baznīcas patriarha ielūguma apmeklēja šo valsti, kļūstot par pirmo pāvestu, kurš pēc šķelšanās apmeklējis pareizticīgu valsti.

Katolicisms—protestantisms labot šo sadaļu

1999. gadā Augsburgā Romas katoļu baznīca un Pasaules luterāņu federācija pieņēma kopēju paziņojumu par Attaisnošanas mācību, kas atrisināja gadsimtiem ilgas domstarpības šajā jautājumā katoļu un luterāņu starpā. 2006. gadā šim paziņojumam pievienojās Pasaules metodistu padome.

Protestantisms labot šo sadaļu

Plašāka ekumeniskā kustība protestantismā iesākās 1910. gadā, kad Edinburgā tika sasaukta pirmā Pasaules misionāru konference. 1948. gadā Amsterdamā tika nodibināta Pasaules baznīcu padome, kas apvieno 340 nacionālās baznīcas (galvenokārt protestantu un pareizticīgo).

Ekumenisms Latvijā labot šo sadaļu

Viens no pirmajiem ekumeniskās kustības aizsācējiem Latvijā bija luterāņu teologs Edgars Rumba 20. gs. 30. gados. Šobrīd Latvijā vērojama laba sadarbība starp tradicionālajām konfesijām. Nozīmīgos valsts svētkos vienmēr notiek ekumeniskie dievkalpojumi. 2013. gada 18. janvārī konsekrēta pirmā ekumeniskā baznīca Latvijā — Igates Svētā Jāņa Kristītāja un Svētās Marijas Magdalēnas baznīca.

Ekumeniskās organizācijas labot šo sadaļu