Dzimtene

vieta, valsts, kurā cilvēks ir dzimis; vieta, valsts, kas saistīta ar kādas etniskas grupas vēsturi un kultūru

Dzimtene ir valsts, ar kuru cilvēkam izveidojusies īpaša piederības izjūta. Parasti tā ir dzimšanas un uzaugšanas vieta. Reizēm ar to apzīmē vietu, no kuras radusies dzīvnieku vai augu suga.[1]

Dzimtenes tēls Rīgas Brāļu kapos.