Dzīves līmenis ir materiālās labklājības līmenis, kuru raksturo attiecība starp reālo ienākumu apjomu un atbilstošo patēriņa apjomu.

Pasaules karte, kurā ir attēlots dzīves līmeņa sadalījums
  0.950 un vairāk
  0.900—0.949
  0.850—0.899
  0.800—0.849
  0.750—0.799
  0.700—0.749
  0.650—0.699
  0.600—0.649
  0.550—0.599
  0.500—0.549
  0.450—0.499
  0.400—0.449
  0.350—0.399
  zem 0.350
  dati nav pieejami

Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvalde iedzīvotāju dzīves līmeņa statistikas jomā rēķina nabadzības un sociālās atstumtības monetāros indikatorus jeb Lākenas indikatorus.