Do minors

Do minors ir minora tonalitāte, kuras pamatā ir nots do un kura sastāv no skaņām do, re, mi, fa, sol, la un si. Do minora paralēlā tonalitāte ir mi mažors, bet vienvārda tonalitātedo mažors.

Do minors
E-flat-major c-minor.svg
Paralēlā tonalitāte Mi mažors
Vienvārda tonalitāte Do mažors
Dominantes tonalitāte Sol minors
Subdominantes tonalitāte Fa minors
Sastādošās skaņas
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si