Dinamiska tīmekļa lapa

(Pāradresēts no Dinamiskā tīmekļa lapa)

Dinamiska tīmekļa lapa ir tīmekļa lapas veids, kuras saturs vai izskats mainās, atkarībā no lietotāja darbībām vai tās formēšanas veida, atšķirībā no statiskas lapas, kura paliek nemainīga.

Tīmekļa lapas dinamiskums var izpausties kā skriptu valodas pielietojums satura veidošanai klienta pusē vai servera pusē, kā arī abu kombinācija.

Izmantojot skriptu valodu klienta pusē, var panākt no servera saņemtas lapas dinamisku satura un izskata izmaiņu, reaģējot uz lietotāja peles vai tastatūras darbībām vai īpašiem notikumiem. Biežāk pielietotā tehnoloģija ir dinamiskais HTML (DHTML), kurā, izmantojot Javascript, var mainīt HTML lapas elementus, tādus kā teksts, attēli u.c. Dinamiska satura veidošanai pielieto arī Flash tehnoloģiju, kura izmanto ActionScript. Papildu datu iegūšanai no servera tiek izmantota arī attālinātā skriptēšana, izmantojot slēptos Frame elementus vai XMLHttpRequests.

Izmantojot skriptu valodu servera pusē, HTML lapa tiek formēta katru reizi no jauna, kad lietotāja pārlūkprogramma pieprasa šo lapu. Biežāk lietotās skriptu valodas un servera puses skriptēšanas sistēmas ir: PHP, Perl, ASP, ASP.NET, JSP, ColdFusion un citas. Pirmoreiz šāda tīmekļa lapu ģenerēšanas specifikācija tika definēta 1993. gadā kā Common Gateway Interface (CGI). Mūsdienās arī tiek izmantota CGI, bet tai ir dažādas alternatīvas, piemēram Apache moduļi, ISS ISAPI, Simple Common Gateway Interface, FastCGI.

Kombinējot skriptu valodas servera un klienta pusē ar Ajax tehnoloģiju, var panākt dinamisku lapas satura apmaiņu ar serveri, nepārladējot visu lapu.