Desmitgade (dažreiz arī dekāde) ir 10 gadu laika intervāls. Ar terminu "desmitgade" bieži vien tiek apzīmēti tie desmit gadi, kuri sākas vienādi, piemēram, 1960. gadi ir desmitgade, kurā ietilpst visi gadi no 1960. gada līdz 1969. gadam. Dažreiz arī ar desmitgadi saprot laika posmu, kas ir par vienu gadu pabīdīti uz priekšu. Jau minētajā piemērā tas būtu no 1961. gada līdz 1970. gadam.

Termins desmitgade arī tiek brīvi lietots, lai apzīmētu jebkurus 10 gadus. Piemēram, ja persona ir dzimusi 1883. gadā, tad šī cilvēka pirmā dzīves desmitgade būs no šī gada līdz 1893. gadam.