Deju mūzika ir mūzika, kura ir speciāli radīta, kā dejas pavadījums. Tā var būt atsevišķa muzikāla darba formā vai arī, kā daļa no muzikālas aranžijas. Deju mūziku sīkāk iedala divos veidos: "dzīvā mūzika" un "ierakstītā mūzika"; galvenā šo veidu atšķirība ir tāda, ka "dzīvo mūziku" uz vietas izpilda kāda noteikta izpildītāju grupa: solists, duets, trio u.t.t. 20. gadsimta 70. gados parādījās "Disko" deju mūzikas žanrs, kurš šādi tika nodēvēts, jo "Disko" mūzika tika izpildīta vai atskaņota diskotēkās. 20. gadsimta 80. gados sāka attīstīties elektroniskā deju mūzika. Aptuveni 20. gadsimta 90. gados no deju mūzikas atdalījās "tehno" mūzika.[1]